Εγκαίνια του πρώτου γεωθερμικού θερμοκηπίου στην Κύπρο

Μετά από έναν χρόνο δοκιμών στα συστήματα ελέγχου του κλίματος, ο Υπουργός Γεωργίας Κύπρου κ. Νίκος Κουγιάλης, εγκαινίασε την πρώτη μονάδα χρήσης γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας που κατασκευάστηκε από την εταιρία μας στον ερευνητικό σταθμό του Ιδρύματος Γεωργικών Ερευνών στο Ζύγι.

Ο σκοπός της κατασκευής είναι η σωστή διαχείρηση του θερμοκηπίου με στόχο την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη καθώς και του νερού ποτίσματος της παραγωγής. Το θερμοκήπιο διαθέτει μηχανισμούς και υποσυστήματα που του επιτρέπουν να συλλέγει την υγρασία από την διαπνοή των φυτών ώστε να χρησιμοποιείται ξανά για το πότισμα των φυτών μέσω του κλειστού συστήματος υδροπονίας που έχει επίσης εγκατασταθεί.

Τα επόμενα δύο χρόνια θα γίνουν όλες οι απαραίτητες μετρήσεις με στόχο να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Λεπτομερής καταγραφή θα γίνεται συνεχώς από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μετρητές ενέργειας, νερού και κλιματικών συνθηκών, έχουν ήδη εγκατασταθεί στα θερμοκήπια και καταγράφουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που στο τέλος της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές για να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με την χρήση της γεωθερμίας σε θερμοκήπια.

Η εταιρία μας, πρωτοπόρος στην κατασκευή θερμοκηπίων, εγκατέστησε με επιτυχία τα θερμοκήπια με όλα τα βοηθητικά συστήματα ελέγχου του κλίματος με αυτοματισμούς που ανέπτυξε ειδικά για τα συγκεκριμένα θερμοκήπια.