Υπηρεσίες συντήρησης

Η εταιρία μας προσφέρει τεχνική υποστήριξη σε ότι αφορά τις κατασκευές της άμεσα και αξιόπιστα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανάγκες των παραγωγών και πόσο σημαντική είναι η επισκευή ή συντήρηση του εξοπλισμού όταν χρειάζεται. Το έμπειρο προσωπικό της εταιρίας μας βρίσκεται μόνιμα σε ετοιμότητα για να μεταβεί άμεσα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και να λύσει το πρόβλημα. Η θέση της εταιρίας μας, επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση των συνεργείων γρήγορα και εύκολα.
Διαθέτουμε ικανό αριθμό οχημάτων για να εξυπηρετήσουμε σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. Ο στόλος μας διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να ανταποκρίνεται με αξιοπιστία στις οδικές απαιτήσεις που προκύπτουν.