ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ


Η καλλιέργεια μανιταριών απαιτεί τον έλεγχο των κλιματολογικών συνθηκών με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Αντίθετα με τις κλασσικές παραγωγές λαχανικών, τα μανιτάρια είναι αρκετά ευαίσθητα στις καιρικές διακυμάνσεις και χρειάζονται θαλάμους με επαρκή μόνωση ώστε να μην καταστρέφεται ο μύκητας όταν υπάρχει υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή υγρασία.

Subscribe to RSS - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ