ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 • Απαλλάσσονται από την  άδεια πολεοδομίας
 • Δεν χρειάζονται ένσημα Ι.Κ.Α.
 • Καλύπτουν το 40% του χωραφιού
 • Μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και 2.5m από τα όρια του χωραφιού
 • Σημαντικά λιγότερο σκυρόδεμα και κοστολόγια για την θεμελίωσή του
 
 • Επαρκής φυσικός αερισμός με παράθυρο οροφής ΑΙΟΛΟΣ-Τ
 • Πλευρικά παράθυρα ανακλινόμενα κατά μήκος του ποιμνιοστασίου
 • Δυνατότητα κάλυψης με πάνελ πολυουρεθάνης 30mm και στην οροφή
 • Δυνατότητα αυτοματοποίησης των παραθύρων αερισμού με μετεωρολογικό σταθμό
 
 • Σκελετός από μορφοσωλήνα κατασκευών επιστρωμένες με θερμό γαλβάνισμα
 • Ειδικοί μεταλλικοί σύνδεσμοι από γαλβανιζέ λαμαρίνα εξαφανίζουν τις συγκολλήσεις
 • Πάνελς μόνωσης πρώτης ποιότητας με κρυφές στηρίξεις