Τα ποιμνιοστάσια πλάτους 9.60m της εταιρίας μας, είναι το αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας στην κατάλληλη διαβίωση των αιγοπροβάτων. Ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση της γαλακτικής περιόδου με γνώμονα την ευκολία του κτηνοτρόφου στο άρμεργμα και τον καθαρισμό.
Τομή ποιμνιοστασίου που δείχνει πως ακόμη και τρακτέρ 105hp με κουβά, μπορεί να δουλέψει μέσα στο ποιμνιοστάσιο χωρίς κανένα πρόβλημα:


Η κατασκευή έχει έγκριση από το Κέντρο Γεωργικών Ερευνών και απαλάσσεται από πολεοδομική άδεια και ένσημα Ι.Κ.Α. Είναι σχεδιασμένη με στόχο τον καλύτερο δυνατό αερισμό χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο ζωικό κεφάλαιο. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας μας, ανέπτυξε ένα καινούργιο παράθυρο αερισμού με την ονομασία ΑΙΟΛΟΣ-Τ με κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και έφερε την επανάσταση στον αερισμό κτηνοτροφικών μονάδων.