ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Απαλλάσσονται από την πολεοδομική άδεια
 • Δεν έχουν ένσημα Ι.Κ.Α.
 • Κατασκευάζονται πολύ γρήγορα
 • Κάλυψη μέχρι 40% του χωραφιού
 • Μέχρι και 2.5m απο τα όρια του χωριαφιού
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • Σύστημα δροσισμού με υδροπάνελς
 • Πλευρικά ανακλινόμενα παράθυρα αυτόματα
 • Κεντρικό παράθυρο κορυφής ΑΙΟΛΟΣ-Τ
 • Κεντρικό σύστημα διαχείρησης με υπολογιστή
 • Ελληνικό μενού διαχείρησης
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 • Κάλυψη με πάνελ πολυουρεθάνης 40mm
 • Βιομηχανική κατασκευή
 • Ο σκελετός επεξεργάζεται με αμμοβολή
 • Μελετημένο να αντέχει και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες
ΚΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΙΟΛΟΣ_Τ

ΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΥΔΡΟΠΑΝΕΛΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ

ΣΧΑΡΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚΣ