ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Απαλλάσσονται από την πολεοδομική άδεια
  • Δεν έχουν ένσημα Ι.Κ.Α.
  • Κατασκευάζονται πολύ γρήγορα
  • Κάλυψη μέχρι 40% του χωραφιού
  • Μέχρι και 2.5m απο τα όρια του χωριαφιού
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • Σύστημα δροσισμού με υδροπάνελς
  • Πλευρικά ανακλινόμενα παράθυρα αυτόματα
  • Κεντρικό παράθυρο κορυφής ΑΙΟΛΟΣ-Τ
  • Κεντρικό σύστημα διαχείρησης με υπολογιστή
  • Ελληνικό μενού διαχείρησης
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  • Κάλυψη με πάνελ πολυουρεθάνης 40mm
  • Βιομηχανική κατασκευή
  • Ο σκελετός επεξεργάζεται με αμμοβολή
  • Μελετημένο να αντέχει και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες
ΚΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΙΟΛΟΣ_Τ

ΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΥΔΡΟΠΑΝΕΛΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ

ΣΧΑΡΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚΣ